Trang chủ >> Download tài liệu
Download tài liệu - Số lượt download: 20 lượt
Tổng giá trị xuất khẩu ngũ cốc tăng thêm 15% từ 2006 đến 2008, giảm 13% trong 2009 do suy thoái kinh tế và được dự báo sẽ tăng trưởng trong năm 2012 do nhu cầu tăng nhanh từ các nước đăng phát triển
Download tài liệu - Số lượt download: 26 lượt
Tổng giá trị xuất khẩu ngũ cốc tăng 94% từ 2006 đến 2008, giảm 9% trong 2009 do suy thoái kinh tế và được dự báo sẽ tăng trưởng trong năm 2011 do nhu cầu tăng nhanh từ các nước đăng phát triển
Download tài liệu - Số lượt download: 63 lượt
Ngành hàng Furniture (nội thất) là một trong những ngành hàng mũi nhọn của các DN xuất khẩu Việt Nam....
Download tài liệu - Số lượt download: 20 lượt
Total export value of Minerals & Metallurgy rose by 75% from 2006 to 2008, fell by 30% in 2009 due to economic recession, and is expected to bounce back in 2011 due to favorable economic conditions.
Download tài liệu - Số lượt download: 24 lượt
Total export value of Packaging & Printing rose by25% from 2006 to 2008,fell by14% in 2009 due to economic recession, and is expected to bounce back in 2011 due to favorable economic conditions
Download tài liệu - Số lượt download: 15 lượt
Download tài liệu - Số lượt download: 25 lượt
Download tài liệu - Số lượt download: 6 lượt
Download tài liệu - Số lượt download: 5 lượt
Báo cáo Thương mại điện tử năm 2012 của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương
Download tài liệu - Số lượt download: 0 lượt
Để khai thác dịch vụ Gold Supplier của Alibaba.com hiệu quả, bộ phận Chăm sóc Khách hàng của OSB – Đại lý ủy quyền của Alibaba.com tại Việt Nam – xin đề xuất lịch trình phối hợp 2 bên