Alibaba đầu tư 2,88 tỷ USD để thành lập Liên minh bán lẻ mới tại Trung Quốc

haha