Ngoài Jack Ma, Alibaba còn sản sinh 10 tỷ phú khác với tổng tài sản 52 tỷ USD

haha