DV đăng sản phẩm Product Posting
Bắt đầu: 01h:01' Sáng, Ngày 01/05/2017 - Kết thúc: 01h:01' Sáng, Ngày 31/05/2017
Giá: 2.250.000 VNĐ
Dịch vụ đăng sản phẩm Product posting giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian mà vẫn tạo được gian hàng ấn tượng, dễ dàng tiếp cận với các người mua tiềm năng

haha