DV Customer Care Pack
Bắt đầu: 08h:01' Sáng, Ngày 01/01/2017 - Kết thúc: 05h:01' Chiều, Ngày 31/12/2017
Giá: 4.500.000 VNĐ
Đồng hành cùng thành công của bạn trên Alibaba.com với đội ngũ chuyên gia chăm sóc khách hàng của OSB. Chúng tôi sẽ đào tạo cho bạn các nội dung sau:

haha