Basic Quotation Package (RFQ)
Bắt đầu: 08h:01' Sáng, Ngày 01/05/2017 - Kết thúc: 05h:01' Chiều, Ngày 31/05/2017
Giá: 22.500.000 VNĐ
RFQ là một dịch vụ độc đáo của Alibaba.com nhằm giúp những nhà cung cấp tìm kiếm người mua toàn cầu, đồng thời tiếp cận gửi báo giá một cách chủ động và hiệu quả. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà cung cấp có thể tự tìm kiếm các chào mua (Buying Request) phù hợp, thay vì phải chờ đợi người mua liên hệ với mình.

haha