ONLINE EXPORT STARTUP PACKAGE
Bắt đầu: 08h:01' Sáng, Ngày 01/05/2017 - Kết thúc: 05h:01' Chiều, Ngày 31/05/2017
Giá: 8.000.000 VNĐ
Gói dịch vụ hoàn hảo dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu trực tuyến trên Alibaba.com

haha