Đào tạo Nghiệp vụ XNK và khai thác thị trường trực tuyến
Bắt đầu: 01h:01' Sáng, Ngày 01/08/2017 - Kết thúc: 01h:01' Sáng, Ngày 31/12/2017
Giá: 3.000.000 VNĐ
Với kinh nghiệm hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp XNK & là đại lý ủy quyền của Alibaba tại Việt Nam từ năm 2009, OSB và Ecomviet tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ XNK và khai thác thị trường trực tuyến. Các bài giảng được thiết kế dựa trên mẫu chứng từ và kinh nghiệm làm việc cập nhật nhất hiện nay.

haha